Sefer Bamidbar Rabbi David Zargary, Torat Hayim, Video and Audio Lectures /index.php?option=com_content&view=category&id=16&Itemid=109 2018-02-23T14:26:42Z Joomla! 1.5 - Open Source Content Management Bamidbar 001 || ZD-BA-001 / تقدس در ما و نه در کوه سینای 2009-10-13T16:37:38Z 2009-10-13T16:37:38Z /index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=604:bamidbar-75d-zd-ba-75d&amp;catid=16:sefer-bamidbar-audio&amp;Itemid=109 <p>By: Rabbi David Zargari</p><p>تقدس در ما و نه در کوه سینای</p><p></p><font size="2">Download Audio</font><br /><strong><hr /><hr /></strong><p><br /><strong> </strong></p> <p>By: Rabbi David Zargari</p><p>تقدس در ما و نه در کوه سینای</p><p></p><font size="2">Download Audio</font><br /><strong><hr /><hr /></strong><p><br /><strong> </strong></p> Bamidbar 002 || ZD-BA-002 / مقام هر ییسرائلی - حتی غیر مذهبی 2011-01-20T21:14:35Z 2011-01-20T21:14:35Z /index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1306:bamidbar-002-zd-ba-002&amp;catid=16:sefer-bamidbar-audio&amp;Itemid=109 <p>By: Rabbi David Zargari</p><p>مقام هر ییسرائلی - حتی غیر مذهبی</p><p></p><p><font size="2">Download Audio</font><strong><br /></strong></p><p> </p> <p>By: Rabbi David Zargari</p><p>مقام هر ییسرائلی - حتی غیر مذهبی</p><p></p><p><font size="2">Download Audio</font><strong><br /></strong></p><p> </p> Bamidbar 008 || ZD-BA-008 / نظم و ترتیب قومی و شخصی 2011-01-20T21:17:02Z 2011-01-20T21:17:02Z /index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1307:bamidbar-008-zd-ba-008&amp;catid=16:sefer-bamidbar-audio&amp;Itemid=109 <p>By: Rabbi David Zargari</p><p>نظم و ترتیب قومی و شخصی</p><p></p><p><font size="2">Download Audio</font></p><p> </p> <p>By: Rabbi David Zargari</p><p>نظم و ترتیب قومی و شخصی</p><p></p><p><font size="2">Download Audio</font></p><p> </p> Bamidbar 009 || ZD-BA-009 / فلسفه اردو زدن و حرکت اسباط 2011-01-20T21:18:20Z 2011-01-20T21:18:20Z /index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1308:bamidbar-009-zd-ba-009&amp;catid=16:sefer-bamidbar-audio&amp;Itemid=109 <p>By: Rabbi David Zargari</p>فلسفه اردو زدن و حرکت اسباط <p></p><p><font size="2">Download Audio</font></p><p> </p> <p>By: Rabbi David Zargari</p>فلسفه اردو زدن و حرکت اسباط <p></p><p><font size="2">Download Audio</font></p><p> </p> Bamidbar 010 || ZD-BA-010 / معجزۀ مان را باید چشید 2011-01-20T21:19:24Z 2011-01-20T21:19:24Z /index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1309:bamidbar-010-zd-ba-010&amp;catid=16:sefer-bamidbar-audio&amp;Itemid=109 <p>By: Rabbi David Zargari</p><p>معجزمان را باید چشید</p><p></p><p><font size="2"><a href="index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=U2VmZXJCYW1pZGJhci9aRC1CQS0xMC9aRC1CQS0xMCBNYXktMjMtMDQubXAz">Download Audio</a></font></p><p> </p> <p>By: Rabbi David Zargari</p><p>معجزمان را باید چشید</p><p></p><p><font size="2"><a href="index.php?option=com_simpledownload&task=download&fileid=U2VmZXJCYW1pZGJhci9aRC1CQS0xMC9aRC1CQS0xMCBNYXktMjMtMDQubXAz">Download Audio</a></font></p><p> </p> Bamidbar 011 || ZD-BA-011 / چرا کهنیم ما را براخا می کنند 2011-01-20T21:20:31Z 2011-01-20T21:20:31Z /index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1310:bamidbar-011-zd-ba-011&amp;catid=16:sefer-bamidbar-audio&amp;Itemid=109 <p>By: Rabbi David Zargari</p><p>چرا کهنیم ما را براخا می کنند</p><br /><p><font size="2">Download Audio</font></p> <p>By: Rabbi David Zargari</p><p>چرا کهنیم ما را براخا می کنند</p><br /><p><font size="2">Download Audio</font></p> Bamidbar 012 || ZD-BA-012 / مقدس از بطن مادر 2011-01-20T21:21:52Z 2011-01-20T21:21:52Z /index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1311:bamidbar-012-zd-ba-012&amp;catid=16:sefer-bamidbar-audio&amp;Itemid=109 <p>By: Rabbi David Zargari</p><p>مقدس از بطن مادر</p><p></p><p><font size="2">Download Audio</font></p><p> </p> <p>By: Rabbi David Zargari</p><p>مقدس از بطن مادر</p><p></p><p><font size="2">Download Audio</font></p><p> </p> Bamidbar 013 || ZD-BA-013 /سبط منتخب از همه کمتر 2011-01-20T21:23:02Z 2011-01-20T21:23:02Z /index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1312:bamidbar-013-zd-ba-013-&amp;catid=16:sefer-bamidbar-audio&amp;Itemid=109 <p>By: Rabbi David Zargari</p>سبط منتخب از همه کمتر <p></p><p><font size="2">Download Audio</font><strong><br /></strong></p><p> </p> <p>By: Rabbi David Zargari</p>سبط منتخب از همه کمتر <p></p><p><font size="2">Download Audio</font><strong><br /></strong></p><p> </p> Bamidbar 014 || ZD-BA-014 /زیبائی و روحانیت در کنیسا 2011-01-20T21:24:12Z 2011-01-20T21:24:12Z /index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1313:bamidbar-014-zd-ba-014-&amp;catid=16:sefer-bamidbar-audio&amp;Itemid=109 <p>By: Rabbi David Zargari</p>زیبائی و روحانیت در کنیسا <p></p><p><font size="2">Download Audio</font><strong><br /></strong></p><p> </p> <p>By: Rabbi David Zargari</p>زیبائی و روحانیت در کنیسا <p></p><p><font size="2">Download Audio</font><strong><br /></strong></p><p> </p> Bamidbar 015 || ZD-BA-015 /مزایا و خطرات ولتاژ بالا 2011-01-20T21:25:27Z 2011-01-20T21:25:27Z /index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1314:bamidbar-015-zd-ba-015-&amp;catid=16:sefer-bamidbar-audio&amp;Itemid=109 <p>By: Rabbi David Zargari</p>مزایا و خطرات ولتاژ بالا <p></p><p><font size="2">Download Audio</font><strong><br /></strong></p><p> </p> <p>By: Rabbi David Zargari</p>مزایا و خطرات ولتاژ بالا <p></p><p><font size="2">Download Audio</font><strong><br /></strong></p><p> </p>